Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Tájékoztató 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről


Tájékoztató

 

191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18. napján lépett hatályba a 191/2020. (V.8.) Kormányrendelet, melynek értelmében az engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában nyújthatók be. A bejelentést a következő e-mail címen lehet megtenni: engedelyezes@soskut.hu, vagy a korábban megszokott rendben cégkapun, ügyfélkapun, e-mailen keresztül. A bejelentésnek tartalmaznia kell a jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket, a Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdésében megjelöltek kivételével.

Az engedélyköteles tevékenység – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, a bejelentéstől számított 8 napon belül közölt értesítés közlését követően.

Azokban az eljárásokban ahol igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a Kormányrendelet értelmében a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni. Ennek módjáról e-mailben vagy telefonon tájékozódhatnak a megadott e-mail címeken. A Kormányrendelet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható, amennyiben az ügyfél ezt kérelmezi.

 

További kérdés esetén tájékoztatást nyújtanak Munkatársaink az alábbi elérhetőségeken:

 

dr. Újházi Miklós jegyző jegyzo@soskut.hu  23-560-565

Kondrát Zita aljegyző aljegyzo@soskut.hu  23-560-560

 

Az alábbi ügyekben ez a bejelentés nem alkalmazható:

 

1. Anyakönyvi engedélyezés

2. Határrendészeti engedélyezések

3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek

4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése

5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások

6. Vezetékjog engedélyezés

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások

8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek

9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

10. Földügyi és földforgalmi eljárások

11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek

12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások

13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások

14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések

15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások

16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások

17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások

18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások