Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

a Dimbes-dombos Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére


Dimbes-dombos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dimbes-dombos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2038 Sóskút, Tulipán u. 9/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyerekek nevelésével kapcsolatosan minden olyan feladat, amelyet a Köznevelési Törvény és az óvoda dokumentumai előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         büntetlen előélet

 

Elvárt kompetenciák:

•         önálló munkavégzési képesség

•         kiváló szintű lelkiismeretesség

•         empátia

•         gyermekek szeretete

•         együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz,

•         végzettséget igazoló okmányok

•         erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Károlyné és Aradi-Szabó Barbara nyújt, a 23/348-055 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dimbes-dombos Óvoda címére történő megküldésével (2038 Sóskút, Tulipán u. 9/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 217/2020., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

                        vagy

•         Elektronikus úton Aradi-Szabó Barbara részére a soskuti.ovoda@gmail.com vagy soskuti.ovoda@freemail.hu e-mail címen keresztül

                        vagy

•         Személyesen: Kovács Károlyné, Sóskút, 2038 Sóskút, Tulipán u. 9/a.

                                 Aradi-Szabó Barbara, 2038 Sóskút, Tulipán u. 9/a.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 18.